Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kyl och frys fungerar inte samtidigt

 

Problem
 • Kyl fungerar men inte frys
 • Frys fungerar men inte kyl
 • Bara en del av kyl och frys fungerar
 • Kombiskåpet fungerar inte helt
Avser
 • Kylskåp
 • Kyl-frys
Lösning
 1. Kontrollera säkring/proppen 
 2. Bryt strömmen till skåpet i en timme
 3. Kontakta servicecenter
Orsak
 • Strömavbrott/kortslutning
 • Trasig säkring eller propp
 • Fel i kretskort
 • Was this article helpful?