Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kompressorn är igång länge

 

Problem
 • Kompressorn är igång längre än vanligt
Avser
 • Kylskåp
 • Frys
 • Kyl-frys
Lösning
 1. Det är normalt att kompressorn kan vara igång i upp till 45 minuter per timme utan paus. Om temperaturen i skåpet är normalt så krävs vanligtvis ingen åtgärd
 2. Kontrollera att dörren är ordentligt stängd
 3. Kontrollera att rätt temperatur är inställd (Rekommenderas 4-5 grader för kylskåp och -18 grader som varmast för frys)
 4. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Dörren har varit öppen för länge eller inte stängts helt
 • Varm eller ljummen mat har nyligen stoppats in i skåpet som gör att kompressorn arbetar mer
 • Rumstemperaturen är hög vilket ökar kompressorns drifttid
 • Skåpet är inställt på för låg temperatur
 • Kompressorn är defekt