Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Frys kyler inte alls

 

Problem
 • Blir inte kallt i frysen
 • Frysen verkar vara avstängd
 • Endast displayen lyser
 • Rumstemperatur i frys
Avser
 • Fristående frys
 • Inbyggnadsfrys
Lösning
 1. Dra ut strömkontakten till produkten och vänta i någon minut
 2. Återanslut ström och sätt igång produkten
 3. Dra ut skåpet och dammsug upp det damm som samlats under och bakom skåpet
 4. Låt produkten stå på i två timmar för att se om kylan kommit igång igen
 5. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter
 • Was this article helpful?