Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kompressorn på kyl/frys hörs ej

 

Problem
  • Kompressorn hörs ej
Avser
  • Kylskåp
  • Kyl-frys
Lösning
  1. Se till att produkten är påslagen och att rätt temperatur är inställd
  2. Kompressorn jobbar i omgångar. Lyssna efter ljud i ca en timme
  3. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Produkten är avstängd
  • Om produkten är på och kompressorn är tyst kan kylskåpet vara igång på den automatiska avfrostningscykeln. Avfrostningsprogrammet körs regelbundet och tar cirka 30 minuter. Läs användarhandboken för att se om din produkt använder den här funktionen
  • Du kan mäta kylskåpets funktion genom att placera ett glas vatten med en termometer, mitt på den mittersta hyllan och avläsa temperaturen efter 6 till 8 timmar. Om temperaturen som visas motsvarar den du ställde in så fungerar produkten
  • Was this article helpful?