Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kompressorn är igång länge

Information angående kyl & frys sommaren 2018 

Sverige har en väldigt varm sommar 2018 och detta orsakar att både kyl och frys jobbar hårdare än vanligt för att hålla temperaturerna nere. Detta kan resultera i att temperaturen pendlar inne i skåpen, att det bildas mer is, kondens eller fukt, eventuellt mer vattenbildning i skåpen/droppskålen och att kompressorn jobbar oftare.
Kontakta alltid service om problemen blir för stora eller kvarstår när omgivande temperatur återgår till det normala.

 

Det är helt normalt. Kompressorn kan vara igång i upp till 45 minuter per timme och utan paus om produkten har en elektroniskt styrd kompressor, då endast intensiteten ändras efter behov.

  • Om temperaturen i kylskåpet eller frysen är normal behöver man inte oroa sig.

Det kan också finnas andra anledningar till att kompressorn är igång en längre tid:

Temperaturen är felaktigt inställd

Normal driftstemperatur är 4 - 5 °C i kylskåp och -18 °C som varmast i frysar. Om temperaturen är för lågt inställd ökar detta kompressorns driftstid.

En stor mängd mat stoppades nyligen in i produkten

Kompressorn är igång under en lång tid om mycket mat måste kylas ner.

Maten var varm när den stoppades in

Kompressorn är igång under en lång tid om varm mat måste kylas ner.

Hög rumstemperatur

Om omgivningstemperaturen är hög ökar detta kompressorns driftstid.

Luckan är inte ordentligt stängd

Om dörren inte är ordentligt stängd eller om tätningen är trasig kommer varm luft in i kylskåpet eller i frysen. Detta ökar kompressorns driftstid.