Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kylskåpsväggen blir mycket varm

Information angående kyl & frys sommaren 2018 

Sverige har en väldigt varm sommar 2018 och detta orsakar att både kyl och frys jobbar hårdare än vanligt för att hålla temperaturerna nere. Detta kan resultera i att temperaturen pendlar inne i skåpen, att det bildas mer is, kondens eller fukt, eventuellt mer vattenbildning i skåpen/droppskålen och att kompressorn jobbar oftare.
Kontakta alltid service om problemen blir för stora eller kvarstår när omgivande temperatur återgår till det normala.

 

Det är normalt att den bakre väggen eller sidoväggarna blir mycket varma runt dräneringskanalen. Detta beror på att värmeelementet för automatisk avfrostning finns där.

Så länge det inte finns några synliga tecken på att det är för varmt och temperaturen i kylskåpet är normal, finns det ingen anledning till oro.