Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Lampa i kyl/frys fungerar ej

 

Problem
  • Lampan i skåpet fungerar ej
Avser
  • Kylskåp
  • Frys
  • Kyl-frys
Lösning
  1. Stäng dörren helt och öppna den igen för att se om lampan fungerar
  2. Bryt strömmen och byt lampan enligt bruksanvisning
  3. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Lampan är för gammal och behöver bytas
  • Dörren har varit öppen för länge