Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Boka service på kyl / frys

Information angående kyl & frys sommaren 2018 

Sverige har en väldigt varm sommar 2018 och detta orsakar att både kyl och frys jobbar hårdare än vanligt för att hålla temperaturerna nere. Detta kan resultera i att temperaturen pendlar inne i skåpen, att det bildas mer is, kondens eller fukt, eventuellt mer vattenbildning i skåpen/droppskålen och att kompressorn jobbar oftare.
Kontakta alltid service om problemen blir för stora eller kvarstår när omgivande temperatur återgår till det normala.

 

Ha följande information till hands när du kontaktar oss:

  • Modellnummer
  • Produktnummer (PNC)
  • ELC-nummer
  • Serienummer

Du hittar den här informationen på produktens typskylt.

  1. Modellnummer
  2. Produktnummer (PNC)
  3. ELC-nummer
  4. Serienummer

Informationsskylten är placerad:

Kylskåp

inuti på sidan

Frys

inuti på sidan

Kyl-frys

inuti på sidan

2017-09-25_0959.png 2017-09-25_095.png 2017-09-25_0950.png
  • Was this article helpful?