Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Moje tepelné čerpadlo zobrazuje na displeji diaľkového ovládača „RS“

 

Problém 
  • „RS“ je zobrazené na displeji diaľkového ovládača môjho tepelného čerpadla deleného invertorového klimatizačného zariadenia

Týka sa to 
  • Tepelné čerpadlo deleného invertora
  • Klimatizačné zariadenie
Riešenie 

1. „RS“ na displeji diaľkového ovládača indikuje, že funkcia „I FEEL“ je aktivovaná. 
Funkcia sa dá vypnúť stlačením tlačidla „I FEEL“ na diaľkovom ovládači.   
Keď je funkcia „I FEEL“ aktivovaná, tepelné čerpadlo odmeria okolitú teplotu vo vnútri diaľkového ovládača a teplotu v miestnosti bude regulovať podľa teploty nameranej v okolí diaľkového ovládača. Ak však diaľkový ovládač nemá čiaru priamej viditeľnosti na vnútro zariadenia, t.j. medzi diaľkovým ovládačom a vnútrom zariadenia sa nachádzajú prekážky, bude teplotu regulovať použitím senzora vo vnútri zariadenia. 

 

  • Was this article helpful?