Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Moje tepelné čerpadlo zobrazuje na displeji diaľkového ovládača „RS“

 

Problém 
  • „RS“ je zobrazené na displeji diaľkového ovládača môjho tepelného čerpadla deleného invertorového klimatizačného zariadenia

Týka sa to 
  • Tepelné čerpadlo deleného invertora
  • Klimatizačné zariadenie
Riešenie 

1. „RS“ na displeji diaľkového ovládača indikuje, že funkcia „I FEEL“ je aktivovaná. 

  • Funkcia sa dá vypnúť stlačením tlačidla „I FEEL“ na diaľkovom ovládači.   
  • Keď je funkcia „I FEEL“ aktivovaná, tepelné čerpadlo odmeria okolitú teplotu vo vnútri diaľkového ovládača a teplotu v miestnosti bude regulovať podľa teploty nameranej v okolí diaľkového ovládača.
  • Ak však diaľkový ovládač nemá čiaru priamej viditeľnosti na vnútro zariadenia, t.j. medzi diaľkovým ovládačom a vnútrom zariadenia sa nachádzajú prekážky, bude teplotu regulovať použitím senzora vo vnútri zariadenia. 

 

  • Was this article helpful?