Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Čistenie práčky s umývačkou

Pred vykonávaním údržby vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete. Neodpájajte elektrické alebo funkčné komponenty bez predošlej konzultácie so spoločnosťou Electrolux, pretože to môže ovplyvniť záruku.

Čistenie práčky s umývačkou

Spotrebič sa odporúča čistiť iba mydlom a vodou. Aviváž v pracích prostriedkoch môže vplývať na plasty, spôsobovať ich drobenie a poškrabanie. Pozrite si tiež návod pre pokyny ako vykonávať údržbu spotrebiča. Príslušný komponent môžete vymeniť za náhradný diel z internetového obchodu.

 • Vykonajte program prania pri 95°C na údržbu s čističom práčok, aby ste predišli nepríjemným zápachom a značkám v okolí dvierok.
 • Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste sa uistili, že filter vyčistíte správne:
  • Vypnite spotrebič.
  • Otvorte dvierka priehradky pre filter a vložte na spodok nádobu na odkvapkávanie.
  • Vyprázdnite zo spotrebiča vodu uvoľnením filtra.
  • Vytiahnite filter von. Pevne ho otočte niekoľkokrát v ľavotočivom smere, ručne alebo kliešťami.
  • Filter vyčistite pod tečúcou vodou a vložte ho späť. Vyčistite aj rotor čerpadla, ak je viditeľný. Pozrite si návod na obsluhu.
  • Opäť utiahnite filter.
  • Zatvorte dvierka priehradky pre filter.

Spotrebič je pripravený na prevádzku. Pri najbližšom spustení pracieho cyklu skontrolujte, či nedochádza k úniku vody. Niektoré modely disponujú zabudovaným čistiacim cyklom, ktorý môžete aktivovať stlačením tlačidiel. Pozrite si návod na obsluhu.

Čistenie dávkovača pracieho prostriedku

V spotrebiči sa môže sporadicky tvoriť pleseň.

Odstráňte akékoľvek rozliate tekutiny alebo zvyšky z každej priehradky umytím pod horúcou tečúcou vodou. Vyberte dávkovač a pomocou kefky na zuby odstráňte akékoľvek nečistoty a vysušený mydlový prášok/tekuté mydlo z každej časti.

 • Čistenie tesnenia práčky:
  • Gumené tesnenia na práčkach sú často pokryté tmavými alebo čiernymi plesňovými bodkami. Aby ste odstránili pleseň, použite kryštály uhličitanu sodného, hrubé bielidlo alebo čistič pre umývačky, ktorý pomôže rozpustiť akúkoľvek zostatkovú pleseň a zvyšky mydlového prášku. Počas čistenia noste gumené rukavice a ochranné okuliare.
 • Externe:
  • Práčky sú často vyrábané z vypaľovaného smaltu. Najlepším riešením je vyčistenie s handričkou namáčanou v miernom univerzálnom čistiacom alebo umývacom prostriedku.
  • Opatrne utrite pozdĺž vonkajšej strany práčky. Môžete zistiť, že vlákna a vyšplechnutia pracieho prášku vytvorili na spotrebiči hrubé, mastné škvrny. Na vyčistenie tejto oblasti zvyčajne stačí trochu teplej vody a handrička. Pokúste sa vyčistiť rohy a okraje pomocou vatovej tyčinky.

NEPOUŽÍVAJTE AGRESÍVNE ABRAZÍVNE PROSTRIEDKY

 • Problémy s tvrdou vodou
  • Ak zaznamenáte tvorbu vodného kameňa, pridajte do pracieho prostriedku odvápňovač.

Zistite viac o odporúčaných čistiacich prostriedkoch v našom internetovom obchode.