Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Práčka zobrazuje kód chyby E80 alebo 8-krát zabliká

Možná príčina: nesprávne nastavený volič cyklov. Práčka možno začala cyklus s voličom cyklov nastaveným uprostred dvoch pracích cyklov.

  • Pokúste sa vypnúť volič cyklov.
  • Spustite cyklus odznova.

(Keď čítate kód chyby, v elektronike sa uloží chyba E82-E83.)

Ak hore uvedený postup nevyrieši problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.