Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmena smeru otvárania dvierok práčky

Smer otáčania dverí práčky sa nedá zmeniť. Je to spôsobené tým, že sa nedajú presunúť elektrické časti spotrebiča. Môže byť však zmenený smer otvárania dvierok sušičky (ak je to popísané v návode na obsluhu)

Na dosiahnutie lepšieho usporiadania otvárania dverí pre práčku vedľa sušičky spotrebiče vymeňte a otočte dvierka sušičky opačným smerom. Uľahčí to premiestňovanie oblečenia z jedného spotrebiča do druhého.