Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zlomený horný kryt

 

Vo veci opravy alebo výmeny krytu kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Spotrebič nepoužívajte, kým sa problém nevyrieši.