Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vnútorné osvetlenie práčky nefunguje

 

Na vyriešenie tohto problému kontaktujte autorizované servisné stredisko.