Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvierka práčky sa otvoria počas prania

Ak sa dajú otvoriť dvierka alebo sa otvoria svojvoľne keď sa práčka prestala plniť vodou počas cyklu prania alebo odstreďovania, ihneď spotrebič odpojte z elektrickej siete a kontaktujte autorizovaný servisný personál.

 

  • Was this article helpful?