Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Rúra zobrazuje chybové hlásenie F11/F111/F129

 

Problém
  • Rúra zobrazuje chybové hlásenie F11/F111. Teplomer na kontrolu pečenia je chybný alebo nie je správne zapojený.
Vzťahuje sa na
  • integrovanú rúru
Riešenie

1. Pripojte správne teplomer na pečenie

Postupujte podľa pokynov v návode na použitie. 

2. Vymeňte chybný teplomer na pečenie

Novú žiarovku môžete kúpiť z nášho internetového obchodu.

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.