Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nedajú sa nastaviť hodiny rúry

 

Problém:
  • Nedajú sa nastaviť hodiny rúry
Vzťahuje sa na:
  • integrovanú rúru
  • voľne stojaci sporák
Riešenie:

1. Resetujte rúru vybraním zástrčky zo zásuvky elektrickej siete na približne 1 minútu alebo vypnutím zdroja napájania.
 
2. Po opätovnom zapojení začne blikať ikona hodín.
 
Čas nastavíte podľa pokynov v návode na použitie. Digitálne hodiny majú zvyčajne presnosť +/- 2 minúty za mesiac.

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.