Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Rúra zobrazuje chybové hlásenie F908

Pred kontaktovaním autorizovaného servisného strediska resetujte poistkovú skrinku.

 

  • Was this article helpful?