Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Chladiace ventilátory rúry sú nepretržite spustené

 

Možnou príčinou je chybný snímač teploty. Na zastavenie chladiaceho ventilátora odpojte spotrebič z elektrickej siete.

Aby ste opravili tento problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.