Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nedajú sa nastaviť hodiny rúry

 

  • Resetujte rúru/sporák vybraním zástrčky zo zásuvky elektrickej siete na približne 1 minútu alebo vypnutím zdroja napájania.
  • Po opätovnom zapojení spotrebiča začne blikať ikona hodín. Nastavte čas pomocou tlačidiel +/-, ak sú k dispozícii.
  • V prípade potreby si pozrite návod na obsluhu. Digitálne hodiny majú zvyčajne presnosť +/- 2 minúty za mesiac.

Ak to nevyrieši problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.