Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vo vnútri rúry a medzi sklenenými panelmi sa zhromažďuje kondenzát/voda/vlhkosť.

 

Vlhkosť sa uvoľňuje pri ohrievaní potravín v rúre, predovšetkým v prípade mrazených potravín. Ide o prirodzený jav. Vlhkosť opúšťa rúru vetracími otvormi, vrátane dvierok. To znamená, že sa medzi dvomi sklenenými panelmi v dvierkach môžu tvoriť škvrny a kondenzát. Škvrny sú spôsobené čiastočkami tuku reagujúcimi s chladiacim vzduchom.

Všeobecná rúra

Niektoré modely sú navrhnuté so systémom, ktorý pridáva do procesu varenia paru, vďaka čomu sú potraviny vo vnútri mäkké a na povrchu chrumkavé. Rúra neustále cirkuluje vzduch a recykluje paru. To skracuje čas varenia aj spotrebu energie.

Para sa môže usadiť ako vlhkosť v priehradke rúry alebo na sklenených paneloch. Ide o prirodzený jav.

Pri každom použití rúry utrite kondenzát. V prípade potreby si prečítajte návod na použitie.

V extrémnych prípadoch kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Mikrovlnná/kompaktná rúra

Keď je zapnutá funkcia mikrovĺn, jedlo sa ohreje extra rýchlo. Proces vytvára rôzne množstvá kondenzátu, v závislosti od typu ohrievaného jedla a nastavenej teploty.

Z bezpečnostných dôvodov nesmú byť dvierka odpojené, čo znamená, že sa nedajú čistiť.

V extrémnych prípadoch kontaktujte autorizované servisné stredisko.