Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Funkcia Mikrovlny/kompaktná rúra nefunguje

  • Uistite sa, či sú dvierka úplne zatvorené.
  • Resetujte rúru vypnutím zdroja napájania. Počkajte 30 sekúnd a opäť ju zapnite.

Ak to nevyrieši problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?