Skip to main content
Electrolux | Help and Support

LED kontrolky alebo kontrolky blikajú alebo zobrazujú F na paneli odsávača pár

 

Problém 
  • Blikajúce kontrolky/LED na displeji
  • Kontrolka filtra alebo ikona filtra svieti
  • „F“ sa zobrazuje na displeji
  • Alarm filtra sa zobrazuje na displeji
Týka sa to 
  • Odsávač pár/ventilátor odsávača
Riešenie 

1. Vypnite odsávač pár

2. Vyberte z odsávača pár filter (filtre)

3. Očistite alebo vymeňte filter (filtre) podľa postupu uvedeného v návode na používanie

Návod na používanie si môžete stiahnuť tu. Vhodné filtre ako aj prostriedky na čistenie a starostlivosť sú dostupné v našom internetovom obchode.  

4. Vložte čistý filter

5. Resetujte alarm filtra

Postup resetovania alarmu filtra nájdete v návode na používanie. Návod na používanie si môžete stiahnuť tu.

6. Kontaktujte autorizované servisné stredisko

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika

Príčina    
  • Dôvodom, že odsávač pár indikuje, že jeden alebo viac filtrov by sa mali vyčistiť/vymeniť môže byť dosiahnutie očakávanej životnosť filtra a filter je treba vyčistiť alebo vymeniť. 
  • Optimalizovať fungovanie odsávača pár môžete tak, že ho zapnete približne 15 minút pred tým, než začnete variť. Týmto spôsobom sa v miestnosti vytvorí sanie a odsávač vzduchu bude lepšie pripravený na odstránenie výparov a pachov. 
  • Zapnutím odsávača pár pred začiatkom varenia sa môžete vyhnúť použitiu vyšších rýchlostí ventilátora a teda aj minimalizovaniu hluku z odsávača pár.    

 

  • Was this article helpful?