Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Varný panel zobrazuje chybové hlásenie E5

 

Problém: 
  • Varný panel zobrazuje chybové hlásenie E5 
Vzťahuje sa na: 
  • Zabudovaný indukčný varný panel 
  • Voľne stojaci sporák s indukčným varným panelom 
Riešenie: 

1.  Odpojte spotrebič od napájania aspoň na 30 sekúnd. Znova ho pripojte a zapnite.  
2.  Kontaktujte autorizované servisné stredisko  Ak sa pomocou uvedených tipov problém nevyriešil, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.    

POZNÁMKA: V závislosti od problému vám môže byť účtovaný poplatok za návštevu servisného technika aj počas záručnej lehoty.  Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.    

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je bezpečné.

Príčina: 
  • Chybové hlásenie E5 signalizuje problém s fázou alebo napätím.

 

  • Was this article helpful?