Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Chyba pri inštalácii indukčnej varnej dosky

 

Problém: 
  • Spotrebič sa nedá zapnúť / nefunguje. 
  • Fungujú len dve varné zóny 
  • Na displeji nastavenia výkonu sa zobrazuje chybové hlásenie E3 alebo E311 alebo E312 ( v niektorých prípadch aj zapípa signál) 
  • Na displeji nastavenia výkonu sa zobrazí chybové hlásenie E8 alebo E822 
  • Varná doska fúka / poistka vypadáva 
Vzťahuje sa na:
  • integrovanú idnukčnú varnú dosku 
  • voľne stojaci variča s indukčnou varnou doskou 
Riešenie:

V prípade novej inštalácie indikujú vyššie uvedené problémy obvykle to, že spotrebič nebol nainštalovaný správne.    

Poznámka: Nová inštalácia môže znamenať:  Úplne nový spotrebič je pripojený k napájaniu po prvýkrát. 

Spotrebič je pripojený k inej zásuvke. 
1. Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím.  

Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím, tak, že zapojíte iný spotrebič a uvidíte, či funguje tak, ako má. Ak zásuvka nefunguje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, ktorý vám pomôže vyriešiť daný problém  

2. Skontrolujte poistiky.  Skontrolujte, či nie je príčinou poruchy práve poistka. Ak sa poistka vyhodí opakovane, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára  

3. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaloval spotrebič.  

4. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.    

POZNÁMKA: V závislosti od problému vám môže byť návšteva technika vyúčtovaná, dokonca aj počas záručnej doby.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?