Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie L

 

Hlásenie L indikuje, že je aktívna detská poistka.

Aby ste vypli detskú poistku, pozrite si celý popis v návode na obsluhu, keďže spôsob sa môže líšiť v závislosti od modelu spotrebiča.

Ak sa dá uplatniť, pozrite si bežný spôsob nižšie.

  • Sporák vypnite, potom ho opäť zapnite.
  • Naraz stlačte tlačidlá „-“ a „+“.
  • Potom stlačte tlačidlo „-“.