Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie H

 

Hlásenie H na displeji je zvyčajne znakom zvyškového tepla na varnej zóne.

Ak sporák vychladol, hlásenie pravdepodobne indikuje chybu senzora.

Na vyriešenie tohto problému kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?