Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sporočila o napakah

 

  1. V knjižici z navodili poiščite seznam kod za napake, - v poglavju za odpravljanje težav.
  2. Vsa sporočila o napakah, ki bodo prikazana na robotu, bodo prikazan tudi v aplikaciji. V aplikaciji bodo prikazana tudi navodila za popravljalne ukrepe. Sporočila o napakah, ki so prikazan v navodilih za uporabo, morajo biti enaka tistim, ki so prikazana na robotu.

 

  • Was this article helpful?