Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Simbol za Wi-Fi je izginil/utripa

 

Če je prišlo do prekinitev povezave robota z omrežjem Wi-Fi, bo začel simbol Wi-Fi utripati. Ni mogoče vzpostaviti povezave z omrežjem. Vzrok je lahko okvara domačega usmerjevalnika ALI prevelika oddaljenost robota od omrežja Wi-Fi. Če robot ni bil nikoli ustrezno povezan z omrežjem, potem simbol Wi-Fi ne bo prikazan. Če simbol sveti in ne utripa, je robot vzpostavil povezavo z usmerjevalnikom.