Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Se robot lahko (začasno) uporablja brez polnilne postaje? (npr. na drugem nadstropju)

 

Da, robot lahko deluje brez polnilnika, dokler se baterija ne izprazni. Robota zaženite v istem položaju, v katerem bi bil nameščen polnilnik. Postavite ga na tla in ob zid. Zagotovite, da bo na obeh bočnih straneh 0,5 m prostega prostora in 1,5 m pred robotom. Če ste robot zagnali izven polnilnika, se bo vrnil v začetni položaj in se zaustavi, brez priključitev na postajo. Če ga želite uporabljati redno tudi na drugih nadstropjih, lahko za vsako nadstropje kupite dodatno polnilno postajo.