Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka zanecháva biele zvyšky na riade a príbore

 

Problém: 
  • Umývačka zanecháva biele zvyšky na riade a príbore. Slabé výsledky čistenia 
Vzťahuje sa na: 
  • Zabudovanú umývačku riadu 
  • Voľne stojacu umývačku riadu 
Riešenie: 

1. Skontrolujte, či má kryt tesnenie a či je správne vložený na dávkovač soli.  

2. Skontrolujte, či je dávkovač soli naplnený soľou.  

3. Skontrolujte, či je jednotka na zmäkčovadlo správne nastavená podľa úrovne tvrdosti vody.  

  • Podrobnejšie informácie a pokyny na správne nastavenie tvrdosti vody nájdete v návode na používanie.
  • Návod na používanie si môžete stiahnuť tu.  

4. Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, môže byť potrebné pridať ku kombinovaným (3 v 1) umývacím tabletám soľ a prostriedok na oplachovanie, aby ste dosiahli dobré výsledky umývania.  

5. Ak sa na vnútornej strane spotrebiča nachádza biely vápenatý povlak, je možné ho odstrániť pomocou umývacieho prostriedku alebo prípravku na odstraňovanie vodného kameňa pre umývačky.  

Umývacie prostriedky nájdete v našom internetovom obchode.  

6. Biely povlak na porcelánovom riade alebo na príboroch je možné odstrániť pomocou octu alebo prípravku na odstraňovanie vodného kameňa.  

Postupujte podľa pokynov pre prípravok na odstraňovanie vodného kameňa, pretože bez použitia ochranných rukavíc hrozí riziko poleptania.  

Príčina: 
  • Problém môže spôsobovať soľ a vodný kameň. Ak je možné biely povlak utrieť prstom, pravdepodobne ide o zvyšky soli. Ak sa povlak nedá utrieť, ale je možné ho odstrániť malým množstvom octu, pravdepodobne ide o vodný kameň.