Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka riadu zobrazuje chybové hlásenie C3 alebo AL4

 

Problém: 
  • Umývačka riadu zobrazuje chybové hlásenie C3 alebo AL4 
Vzťahuje sa na: 
  • Zabudovaná umývačka riadu 
  • Voľne stojaca umývačka riadu 
Riešenie: 

1. Kontaktujte autorizované servisné stredisko  

  • Chybové hlásenie C3 alebo AL4 označuje netesnosť a/alebo hromadenie vody v spodnej časti spotrebiča.
  • Odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.    
  • Odpojte prívod vody do umývačky, aby ste predišli vytopeniu.    

Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.  

Uveďte chybový kód: CU   

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.