Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie iC0, iCo, iC1, iC2 alebo iC3

 

Problém:
  • Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie iC0, iCo, iC1, iC2 alebo iC3 
Vzťahuje sa na:
  • zabudované umývačky 
  • voľne stojacu umývačku riadu 
Riešenie:

1. Spotrebič resetujte  

  • Odpojte umývačku riadu, počkajte 1 minútu a opäť ju zapojte. 
  • Môžete tiež vypnúť napájanie pomocou poistiek na paneli/vypínači. 
  • Ak ste vytiahli spotrebič a potom ho opäť zasunuli na miesto, je dôležité sa uistiť, že nie sú zalomené ani stlačené žiadne potrubia a že je kohútik plne otvorený.  
  • Zapnite umývačku, zvoľte vhodný cyklus a spustite ho. Ak sa začne cyklus a funguje normálne, problém bol vyriešený. 

2. Skontrolujte, či spotrebič znovu zobrazuje rovnaké chybové hlásenie alebo či sa to zmenilo  

  • Ak zobrazí spotrebič iný kód chyby, pozrite si kód v návode na používanie na pomoc pri odstraňovaní problému.
  • Návod na používanie si môžete stiahnuť tu.  

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedená rada nevyrieši problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika           

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?