Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie i40, i43 alebo i44

 

Problém
 • Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie i40, i43 or i44.
Vzťahuje sa na
 • zabudované umývačky
 • voľne stojace umývačky
Riešenie

1. Skontrolujte, či sú čisté filtre

 • Znečistené filtre spomaľujú tok vody, čo vedie k neuspokojivým výsledkom umývania.
 • Pravidelne ich kontrolujte a čistite.
 • Informácie o čistení a údržbe nájdete v návode na obsluhu.
 • Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.

2. Spotrebič resetujte

 • Odpojte umývačku riadu, počkajte 1 minútu a opäť ju zapojte.
 • Môžete tiež vypnúť napájanie pomocou poistiek na paneli/vypínači.
 • Ak ste vytiahli spotrebič a potom ho opäť zasunuli na miesto, je dôležité sa uistiť, že nie sú zalomené ani stlačené žiadne potrubia a že je kohútik plne otvorený.
 • Zapnite umývačku, zvoľte vhodný cyklus a spustite ho.
 • Ak sa začne cyklus a funguje normálne, problém bol vyriešený.

3. Skontrolujte, či spotrebič znovu zobrazuje rovnaké chybové hlásenie alebo či sa to zmenilo

 • Ak zobrazí spotrebič iný kód chyby, pozrite si kód v návode na používanie na pomoc pri odstraňovaní problému.
 • Návod na používanie si môžete stiahnuť tu.

4. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené rady nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.