Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie i30, neustále vypúšťa

 

Problém:
  • Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie i30 
  • Umývačka riadu neustále vypúšťa 
Vzťahuje sa na:
  • Zabudovaná umývačka riadu 
  • Voľne stojaca umývačka riadu 
Riešenie:

1. Kontaktujte autorizované servisné stredisko. 

  • Chybové hlásenie I30 indikuje netesnosť a/alebo hromadenie vody v dolnej časti spotrebiča.
  • Odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

Upozornenie: Vypnite prívod vody umývačky riadu, čím zabránite vytopeniu.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.