Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka riadu sa nedá zapnúť, nespustí sa cyklus, neotvoria sa na konci cyklu automaticky dvere

 

Problém:
  • Umývačka riadu sa nedá zapnúť, nespustí sa program 
  • Umývačka riadu neotvorí na konci programu automaticky dvere
Platí pre:
  • Všetky umývačky riadu s funkciou "AirDry"
Riešenie: 

1. Vycentrujte umývačku riadu a skontrolujte, či západka na dvierkach smeruje doprostred zámku dverí

clipboard_eec3ecfe722e9c9c0b8ff1d2e29fa1524.png

2. Pootvorte dvere a jemne prehnite horný kryt umývačky riadu, aby bola západka na úrovni zámku (viď obrázok nižšie)

Prehnite hornú časť krytu umývačky veľmi opatrne, aby ste zaistili správne zavretie dvierok. 

diament.JPG

 clipboard_ebf03c23e45187f042e881106171a0cf8.png

Príčina:
  • Horná časť krytu umývačky sa prehne nahor (západka je príliš nízko oproti dvernému zámku).

(viď. obrázok nižšie)

clipboard_e6d82af14e2318b71042c65fa49f1783c.png

  • Umývačka nie je vycentrovaná (západka naráža do zámku, nevojde dovnútra)

(viď obrázok nižšie)

clipboard_e2d0cca39c9b753834fe80c283f751589.png