Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka riadu pípne 3 krát alebo 3 krát zabliká LED

 

Problém:
  • Umývačka riadu pípne 3 krát alebo 3 krát zabliká LED   
Vzťahuje sa na:
  • zabudované umývačky voľne stojaca umývačka riadu 
Riešenie:

1. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

  • Ak zapípa umývačka riadu 3-krát alebo 3-krát zabliká LED, znamená to netesnosť a nahromadenie vody v spodnej časti spotrebiča.   
  • Na vyriešenie tohto problému kontaktujte autorizované servisné stredisko.    

Upozornenie: Vypnite prívod vody umývačky riadu, čím zabránite vytopeniu.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.