Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka nesuší alebo suší nedostatočne

 

Problém
 • Umývačka nesuší alebo suší nedostatočne
Vzťahuje sa na
 • voľne stojace umývačky
 • zabudované umývačky
Riešenie

1. Zmerajte výsledky sušenia na porceláne alebo skle

 • Plastový riad ako príbor, uskladňovacie nádoby a plastové diely spotrebiča zostanú mokré.
 • Plastový riad rýchlo stráca teplo, čo môže spôsobiť tvorbu kondenzátu na jeho povrchu.

2. Použite cykly Auto alebo Intenzívny a ak nie sú predmety po skončení cyklu pocitovo teplé, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Cyklus ECO a BIO sušia pasívne a 30-minútové cykly nemajú fázu sušenia.

3. Neumývajte riad pred umytím v umývačke umývacím prostriedkom

To má za následok nadmernú tvorbu peny, znižuje sa účinok činidla a vedie to k zlým výsledkom sušenia.

4. Skontrolujte, či umývačka nie je preplnená alebo nesprávne naplnená.

 • Umývačku naplňte podľa pokynov v návode na použitie a po skončení cyklu nechajte pred vyprázdnením spotrebiča prípadnú nadbytočnú vodu na oplachovanie vyschnúť/odpariť.
 • Pozrite si článok Ako napĺňať a vyprázdňovať umývačku riadu alebo návod na použitie.
 • Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.

5. Na dosiahnutie lepších výsledkov sušenia pridajte podľa popisu v návode na použitie dodatočné činidlo. 

Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.

6. Skontrolujte umývací prostriedok, ktorý používate.

 • Ak je to možné, vyskúšajte iný umývací prostriedok a/alebo činidlo.
 • U rýchlych umývacích cyklov používajte práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, keďže niektoré tablety sa úplne nerozpustia počas rýchlych umývacích cyklov.

7. Uistite sa, že sú všetky filtre a sprchovacie ramená čisté.

 • V návode na použitie nájdete pokyny na čistenie a údržbu spotrebiča.
 • Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.

8. Funkcie Suchý+, Suchý Plus a XtraDry

Ak je váš spotrebič vybavený touto funkciou, môžete jej aktivovaním vylepšiť výsledky čistenia, čím sa však predĺži čas cyklu a spotreba energie.

9. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené rady nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.