Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka nenahrieva vodu

 

Problém
  • Umývačka nenahrieva vodu
Vzťahuje sa na
  • zabudované umývačky
  • voľne stojace umývačky
Riešenie

1. Spotrebič resetujte

  • Odpojte umývačku riadu, počkajte 1 minútu a opäť ju zapojte.
  • Môžete tiež vypnúť napájanie pomocou poistiek na paneli/vypínači.
  • Ak ste vytiahli spotrebič a potom ho opäť zasunuli na miesto, je dôležité sa uistiť, že nie sú zalomené ani stlačené žiadne potrubia a že je kohútik plne otvorený.
  • Zapnite umývačku, zvoľte vhodný cyklus a spustite ho.
  • Ak sa začne cyklus a funguje normálne, problém bol vyriešený.

2. Spustite intenzívny cycklus a skontrolujte, či je spotrebič po skončení cyklu teplý vo vnútri. 

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?