Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tlačidlo Zap./Vyp. umývačky riadu je poškodené

 

Problém:
  • Tlačidlo Zap./Vyp. umývačky riadu je poškodené
Vzťahuje sa na:
  • zabudované umývačky
  • voľne stojaca umývačka riadu 
Riešenie:

1. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Odporúčame požiadať servisného technika o výmenu poškodeného dielu.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?