Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tablety do umývačky sa úplne nerozpustia

 

Problém
  • Tablety do umývačky sa úplne nerozpustia.
Vzťahuje sa na
  • voľne stojacu umývačku riadu
  • zabudované umývačky
Riešenie

1. Na zabránenie stopám umývacieho prostriedku na riade použite tablety do umývačky pre dlhé cykly.

Tablety do umývačky sa nemusia úplne rozpustiť pri krátkych cykloch

2. Vyskúšajte inú značku tabliet do umývačky riadu alebo namiesto toho použite práškový prostriedok.

  • Určité značky tabliet do umývačky riadu sa nemusia úplne rozpustiť.
  • Ak ste zakúpili tablety, ktoré sa nerozpúšťajú efektívne alebo ktoré sa nevypláchnu z dávkovača umývacieho prostriedku, jednoducho položte tabletu na dno spotrebiča a potom spustite proces.

3. Pred vložením tablety sa uistite, že je dávkovač umývacieho prostriedku suchý. 

Ak je priehradka dávkovača vlhká, môžu sa tablety alebo prášok prilepiť. Ak problém pretrváva, položte tabletu na dno spotrebiča.

Dôležité upozornenie: Vyššie uvedený jav nie je poruchou umývačky a nepokrýva ho záruka.

4. Tento problém môže byť tiež spôsobený tým, že sa tableta umývacieho prostriedku správne neuvoľní z dávkovača umývacieho prostriedku alebo sa neuvoľní v správny čas:

  • Nevkladajte pred dávkovač umývacieho prostriedku keramický riad.
  • Uistite sa, že nič nemôže blokovať otvorenie veka dávkovača, ako napr. osviežovač vzduchu, vysoké taniere a pod.

5. Skontrolujte, či nie je riad na konci umývacieho cyklu horúci.

  • Tento problém môže spôsobovať nezohrievanie spotrebiča.
  • Ak sa umývačka riadu nezohrieva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.