Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nastavenia umývačky sa resetujú po každom cykle

 

Problém: 
  • Nastavenia umývačky sa resetujú po každom cykle 
Vzťahuje sa na: 
  • Zabudovaná umývačka riadu 
  • Voľne stojaca umývačka riadu 
Riešenie: 

1. Je normálne, že nastavenia umývačky sa resetujú po každom cykle  

Na základe európskej legislatívy sa od tretieho štvrťroka 2012 po zapnutí spotrebiča vyžaduje nastavenie cyklu na cyklus „ECO“.

Na konci každého umývacieho cyklu sa preto zrušia všetky predchádzajúce nastavenia, vrátane MULTITABS/3 V 1.