Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Je možné napojiť spotrebič na prívod horúcej vody?

 

Otázka
  • Je možné napojiť spotrebič na prívod horúcej vody?
Vzťahuje sa na
  • voľne stojacu umývačku riadu
  • zabudované umývačky
Riešenie

1. Spotrebič sa dá napojiť na prívod horúcej vody.

  • Odporúčame nastaviť teplotu na maximálne 60 °C.
  • Ak pochádza horúca voda z alternatívneho zdroja energie (napr. zo solárnych panelov), používajte prívod horúcej vody na zníženie spotreby energie.

 

  • Was this article helpful?