Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Interné svetlo v umývačke riadu nesvieti

 

Problém:
  • Interné svetlo v umývačke riadu nesvieti 
Vzťahuje sa na: 
  • Zabudovaná umývačka riadu 
  • Voľne stojaca umývačka riadu 
Riešenie 

1. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Odporúčame požiadať servisného technika o výmenu svetla.    

Upozornenie: Výmena vnútorného svetla môže spôsobiť únik vody v spotrebiči, ak sa nevykoná správne.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?