Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvierka umývačky spadnú alebo sa otvoria samé od seba

 

Problém: 
  • Dvierka umývačky spadnú alebo sa otvoria samé od seba 
Vzťahuje sa na: 
  • Zabudovaná umývačka riadu 
  • Voľne stojaca umývačka riadu 
Riešenie: 

1. Kontaktujte inštalatéra  

Ak bola vaša zabudovaná umývačka inštalovaná nedávno, panel dvierok môže byť príliš ťažký a odporúčame kontaktovať inštalatéra.  

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko

Ak umývačka nie je zabudovaná alebo nebola nainštalovaná nedávno, musí spotrebič skontrolovať a opraviť technik.     

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.