Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvere umývačky riadu za zatvoria

 

Problém
  • Dvere umývačky riadu za zatvoria
  • Dvere umývačky riadu sa samé zatvoria – spotrebič sa nedá naplniť
Vzťahuje sa na
  • zabudované umývačky
Riešenie

1. Je nevyhnutné namontovať vonkajší panel dverí na pánty, aby fungoval spotrebič správne. 

Viac informácií nájdete v návode na používanie, ktorý ste dostali so spotrebičom.

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?