Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Displej umývačky riadu je poškodený

 

Problém:
  • Displej umývačky riadu je poškodený 
Vzťahuje sa na:
  • zabudované umývačky
  • voľne stojaca umývačka riadu
Riešenie:

1. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

O výmenu poškodenej časi odporúčame požiadať servisného technika.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?