Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie i40, i43 alebo i44

 

Problém
  • Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie i40, i43 or i44.
Vzťahuje sa na
  • zabudované umývačky
  • voľne stojace umývačky
Riešenie

1. Skontrolujte, či sú čisté filtre

Znečistené filtre spomaľujú tok vody, čo vedie k neuspokojivým výsledkom umývania. Pravidelne ich kontrolujte a čistite.

Informácie o čistení a údržbe nájdete v návode na obsluhu. Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.

2. Spotrebič resetujte

Odpojte umývačku riadu, počkajte 1 minútu a opäť ju zapojte.
Môžete tiež vypnúť napájanie pomocou poistiek na paneli/vypínači.
Ak ste vytiahli spotrebič a potom ho opäť zasunuli na miesto, je dôležité sa uistiť, že nie sú zalomené ani stlačené žiadne potrubia a že je kohútik plne otvorený.
Zapnite umývačku, zvoľte vhodný cyklus a spustite ho.
Ak sa začne cyklus a funguje normálne, problém bol vyriešený.
3. Skontrolujte, či spotrebič znovu zobrazuje rovnaké chybové hlásenie alebo či sa to zmenilo

Ak zobrazí spotrebič iný kód chyby, pozrite si kód v návode na používanie na pomoc pri odstraňovaní problému. (Návod na používanie si môžete stiahnuť tu).

4. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené rady nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika

POZNÁMKA: V závislosti od problému vám môže byť návšteva technika vyúčtovaná, dokonca aj počas záručnej doby.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.