Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ako vkladať riady do umývačky a vyberať ich z nej?

 

Otázka 
 • Ako vkladať riady do umývačky a vyberať ich z nej? 
Vzťahuje sa na 
 • Zabudovaná umývačka riadu 
 • Voľne stojaca umývačka riadu 
Všeobecné tipy na vkladanie a vyberanie umývačky:
 • Spotrebič používajte iba na umývanie riadu vhodného pre umývačky. 
 • Do umývačky nevkladajte riad vyrobený z dreva, rohoviny, hliníka, cínu ani medi. 
 • Do umývačky nevkladajte žiadne predmety, ktoré môžu absorbovať vodu (špongie, handry). 
 • Pred vložením riadu do umývačky odstráňte z neho zvyšky jedla. 
 • Hrnce a panvice pred vložením do umývačky nechajte nejaký čas odmočiť, aby sa ľahko odstránili zvyšky jedla alebo zaschnuté jedlo. 
 • Duté predmety (ako šálky, poháre a hrnce) umiestnite hore dnom. 
 • Dbajte na to, aby príbor, taniere a pod. neboli príliš blízko pri sebe. 
 • Lyžice premiešajte s iným príborom. 
 • Dbajte na to, aby sa poháre navzájom nedotýkali. 
 • Malé predmety vložte do košíka na príbor. 
 • Ľahké predmety vložte do horného koša. 
 • Uistite sa, že sa nemôžu hýbať. 
 • Pred spustením umývacieho cyklu skontrolujte, či sa sprchovacie ramená môžu voľne otáčať. 
 • Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vychladnúť. 
 • Najprv vyprázdnite dolný kôš, potom horný kôš.